Privacybeleid

1 Algemeen
In dit Privacy beleid informeert Vodem u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de website van Vodem (hierna: ‘Vodem website’). De Vodem website richt zich onder meer op het tonen van huizen en appartementen en andere onroerend goed objecten (hierna: ‘onroerend goed object ’). Vodem is gevestigd aan de Rozengracht 232-B, 1016 SZ te Amsterdam en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71109137 (hierna: ‘Vodem’)

Door gebruik te maken van de Vodem website (bijvoorbeeld door een account aan te maken) stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacy beleid.

2 Het gebruik van persoonsgegevens in uw Vodem account

a. Soort persoonsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten in de Vodem website moet u een persoonlijk account aanmaken. Voor dit account is de registratie van de voornaam, achternaam, wachtwoord en e-mail adres verplicht

b. Doeleinden van het gebruik
Vodem gebruikt de (persoons)gegevens uit uw Vodem account voor de volgende doeleinden:                                                            

– Beveiliging van uw account
Uw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account. Deze inloggegevens kunt u altijd wijzigen in uw account.

– Diensten in de Vodem Website en applicaties
De (persoons)gegevens uit uw Vodem account kunnen ook worden gebruikt voor levering van de door u, via de Vodem Website, gevraagde diensten. Onder deze diensten wordt begrepen: Het vinden van een match tussen woning zoeker en woningverkoper; het per e-mail aan u toesturen van nieuwe onroerend goed objecten of wijzigingen in onroerend goed objecten, passend binnen het door u ingestelde zoekprofiel en het verzorgen van de communicatie tussen een woning zoeker, een woningverkoper, Vodem en derden (aanbieders van gerelateerde diensten).

-Email marketing
Uitsluitend indien u daarom heeft verzocht gebruikt Vodem uw e-mailadres voor het versturen van een nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Vodem. Deze nieuwsbrief of nieuwsflits kan eveneens uitingen van de bij Vodem aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed, woning & interieur en financiële dienstverlening.

-Klantcontact
De gegevens uit uw account kunnen tevens door Vodem worden gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u aangevraagde informatie.

Het gebruik van automatisch gegenereerde persoonsgegevens

Soort persoonsgegevens
Bij het gebruik van de Vodem Website wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Daarnaast wordt uw gebruik van de Vodem Website (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. Het IP adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen.

Doeleinden van het gebruik
Vodem gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

a. Onderzoek van gebruik van de Vodem Website
Vodem gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van de Vodem Website voor anoniem en statistisch onderzoek. Doel hiervan is de Vodem Website, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren. Bovendien kunnen met deze gegevens gerichter advertenties in de Vodem Website getoond worden. Vodem gebruikt alleen anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

b. Beveiliging van de Vodem Website
IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van de Vodem Website te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’ / ‘crawlen’ (doorzoeken) van de Vodem Website als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden. Onze servers zijn gehuisvest in Nederland, zwaar beveiligd en voorzien van alle benodigde faciliteiten voor een betrouwbare dienstverlening. De servers en ons netwerk worden automatisch iedere minuut extern gecontroleerd op een juiste werking.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Vodem gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken. Vodem heeft met deze bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten. 

Vodem verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).

Beveiligingsmaatregelen
Vodem neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Vodem doet dat onder andere door fysieke (toegang)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en Vodem. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde.

Websites van derden
Dit Privacy beleid heeft alleen betrekking op de Vodem Website en niet op andere websites waarvoor in de Vodem Website een link wordt getoond. Als u via een hyperlink in een Vodem Website terecht komt op de website van een ander, zoals een makelaar, dan geldt dit privacy beleid niet voor uw bezoek aan die website. Vodem adviseert u het privacy beleid van deze websites van derden goed door te nemen.

Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens
U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen via uw eigen account. U kunt Vodem te allen tijde verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen door een email te sturen naar info@vodem.nl

Vodem bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Overgang van overneming
Bij een verdere groei en ontwikkeling van Vodem kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming wordt overgedragen aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal Vodem u hierover tijdig via de Vodem Website informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Vodem richten.

Wijzigingen
Vodem behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen kunnen via de Vodem Website of per e-mail bekend worden gemaakt. Vodem adviseert u regelmatig het Privacy beleid te bekijken. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Vodem richten.

Vragen?
Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met Vodem op te nemen via info@vodem.nl

Vodem
Rozengracht 232-B
1016 SZ Amsterdam
Kamer van Koophandel nummer 71109137

Datum: 24-05-2018